REKLAMACJE
Serwis GSM

W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który zleceniodawca nie mógł korzystać z urządzenia w związku ze złożoną reklamacją. Czas liczony jest od następnego pełnego dnia roboczego po poinformowaniu, że urządzenie jest do odebrania.
W przypadku prawidłowego działania części naprawionych/wymienionych w ramach zlecenia, na które Klient wyraził zgodę, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia.

Reklamacja

© Copyright 2024 ExpressGSM